Wat doet Human Results?

Human Results is een adviesbureau dat adviseert op het gebied van Human Resourcesmanagement. HR staat ook voor het resultaat dat mensen in een organisatie samen bereiken, oftewel: Human Results.

Human Results vindt het van belang om medewerkers in de organisatie te zien als mensen die hun eigen talenten, kennis, ervaring, wensen en ambities meebrengen, maar die mogelijk ook hun eigenaardigheden en tekortkomingen hebben. Human Results geeft advies hoe met al deze mensen in uw bedrijf tot de gewenste resultaten komen. Hiervoor is een goede samenwerking nodig, motivatie om het gestelde doel te behalen en de kennis en vaardigheden om aan de doelstelling te werken.

Human Results is een adviesbureau dat u ondersteunt om samen met uw medewerkers het gewenste resultaat te behalen. U stelt de doelen en Human Results ondersteunt u op de weg er naartoe.

Human Results richt zich naast algemeen HR advies op vier specifieke aandachtsvelden:

preventie van ziekteverzuim en re-integratie
mediation
coaching
vertrouwenspersoonswerk

 

Comments are closed.