Coaching

Hoe zorgt u voor uw eigen persoonlijke ontwikkeling? Als dit ligt op het gebied van vakkennis of beroepsvaardigheden is (bij)scholing vaak een goede oplossing. Echter, niet alles heeft met vakinhoudelijke zaken te maken. Werken aan uw persoonlijke ontwikkeling heeft veelal betrekking op uw handelen, uw houding en de invloed die u heeft op het werk. U wilt bijvoorbeeld meer regie over uw agenda, beter uw grenzen kunnen stellen en uw werk beter organiseren. Of misschien liggen uw wensen meer op het vlak van communicatie en wilt u uw standpunten beter duidelijk maken en de omgang met lastige collegae of klanten verbeteren.

Een coach is iemand die samen met u de tijd neemt om te reflecteren op uw eigen functioneren. Een coach helpt u te bepalen wat u wilt bereiken en ondersteunt u bij het realiseren van uw doelen. Door stil te staan bij uw manier van handelen op het werk kan een coach u een spiegel voorhouden. Op die manier krijgt u beter zicht op uw eigen functioneren. De coach functioneert voor u als klankbord.

De voordelen van een externe coach zijn dat die een neutrale positie inneemt zonder over u te oordelen en de gesprekken buiten de hectiek van de organisatie plaatsvinden. Bovendien hebben de gesprekken tussen u en uw coach een vertrouwelijk karakter.

Human Results biedt korte coachingstrajecten aan van ongeveer tien sessies. Tijdens de intake stelt u uw leer- en ontwikkeldoelen vast. Daarna zet u, ondersteund door uw coach, de eerste stappen in uw eigen verandering. Het coachingstraject van Human Results is een duw in de door u gewenste richting. Voor meer informatie over persoonlijke coaching kunt u telefonisch of per mail contact opnemen.

Comments are closed.