Inzetbaarheid van personeel

Samen werken aan doelstellingen

De basis van iedere onderneming, hoe groot of klein ook, is dat het producten of diensten levert aan derden. Dat zal ook voor uw bedrijf gelden. Als u hiermee bezig bent, zult u over de toekomst van uw bedrijf nadenken. U zult doelen stellen die u wilt bereiken. Van belang daarbij is dat uw medewerkers meewerken om deze doelen te bereiken.
Allemaal achter de doelstelling van de organisatie staan is belangrijk. Echter, iedere medewerker heeft zijn eigen doelstellingen en geeft zijn eigen betekenis aan de doelstellingen van uw bedrijf. Iedere medewerker heeft namelijk zijn eigen ambities. Sluiten de ambities van de individuele medewerkers wel voldoende aan op de ambities van uw bedrijf? Binnen een organisatie werken verschillende mensen met verschillende talenten, karakters, wensen en dromen. De kunst is om deze mensen samen te brengen en hiermee tot een goed bedrijfsresultaat te komen. Human Results ondersteunt het management hierin.

Zijn we er allemaal?

Om samen te werken aan de doelstellingen van het bedrijf, is het van belang dat iedereen meedoet. Dit impliceert tevens dat iedereen er is. Iedere onderneming heeft echter wel eens te maken met verzuimende medewerkers. Verzuim kan echter het gevolg zijn van demotivatie. Medewerkers voelen zich dan niet meer verbonden aan de organisatie of het werk dat ze daarbinnen doen. Als het ziekteverzuim hoog oploopt kan dit negatieve gevolgen hebben voor het te behalen bedrijfsresultaat. Human Results helpt u bij het voorkomen van ziekteverzuim, maar kan ook handvatten geven om het bestaande ziekteverzuim in uw organisatie te verminderen.

Comments are closed.