Vertrouwenspersoon

Waar mensen samenwerken kunnen spanningen ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van meningsverschillen, maar ook als het gaat over hoe je op het werk met elkaar omgaat. In veel gevallen worden spanningen, of conflicten op het werk onderling uitgepraat, of opgelost met behulp van een (leidinggevende) collega. Helaas komt het nog vaak genoeg voor dat een medewerker die gepest, of zelfs geïntimideerd wordt op het werk, niet in staat is zelf de situatie te verbeteren. Vaak is er sprake van schaamte voor de situatie en durft de betreffende medewerker geen hulp binnen de organisatie in te schakelen. Het gevolg is dat het intimiderende gedrag blijft bestaan, degene die pest of intimideert wordt niet gecorrigeerd, de sfeer op het werk verslechtert en het slachtoffer kan zelfs uitvallen met psychische klachten. Belangrijk genoeg dus om hier iets aan te doen.

Een vertrouwenspersoon kan steun bieden aan medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen op het werk, zoals pestgedrag, intimidatie, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon kan naast het bieden van een luisterend oor, ook meedenken over mogelijkheden om de vervelende situatie te veranderen. Een gesprek aangaan met een vertrouwenspersoon voelt voor medewerkers veilig, omdat de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht heeft en de medewerker geen verplichtingen oplegt. Een vertrouwenspersoon die buiten de organisatie staat heeft daarbij een nog onafhankelijkere positie dan een collega binnen de organisatie.

Naast de hulp aan medewerkers die zich slachtoffer voelen van vervelende omgangsvormen op het werk, kan de vertrouwenspersoon ook door leidinggevenden worden geconsulteerd bij vragen over het aanpakken van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Het kan daarbij gaan over concrete situaties: hoe begeleid ik mijn medewerker, hoe verloopt de procedure nu verder, enzovoort. Het kan ook gaan over meer inhoudelijke situaties, uw visie, of over de emoties die hierbij komen kijken. Soms is er slechts behoefte aan een second opinion: “doe ik het zo goed?”

Tot slot kan de vertrouwenspersoon op aanvraag ook voorlichting geven over het omgaan met ongewenst gedrag. De precieze inhoud kan in overleg worden vastgesteld.

Het mooie aspect van het vertrouwenspersoonswerk is dat ingewikkelde kwesties waarbij de emoties hoog op kunnen lopen, vaak op een eenvoudige manier opgelost kunnen worden. Een gesprek met de vertrouwenspersoon maakt de situatie vaak behapbaar en daarmee de aanpak van het probleem eenvoudiger. Het resultaat is in veel gevallen dat mensen op hun werk weer lekker in hun vel zitten.

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Vanuit Human Results bied ik organisaties de mogelijkheid een abonnement te nemen op een externe vertrouwenspersoon. Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch of per mail contact opnemen.

Comments are closed.