Wie is Human Results?

Graag stel ik me voor als de persoon achter Human Results. Ik ben Miriam Smit en afgestudeerd in de arbeids- en organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam met een master op het gebied van “Work en Organisation”, behaald bij Sioo. Na mijn studie heb ik enkele jaren gewerkt in het P&O-vak. Voordat ik de overstap maakte naar zelfstandig adviseur, ben ik ruim dertien jaar werkzaam geweest als arbeids- en organisatiedeskundige bij een landelijke arbodienst. In die functie heb ik diverse trajecten begeleid die te maken hadden met verbetering van arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van personeel.

Naast mijn vak als arbeids- en organisatiedeskundige oefende ik ook de functie uit van mediator en vertrouwenspersoon. Ik ben geregistreerd als gecertificeerd vertrouwenspersoon bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Om een beter beeld te geven van mijn werkzaamheden volgt hierna een kleine greep van de trajecten die ik de afgelopen jaren begeleid heb. Voor meer informatie over mijn werkzaamheden kunt u contact met mij opnemen.

Vergroten arbeidsveiligheid:
In een organisatie waarin medewerkers werden blootgesteld aan risico’s door het werken met gevaarlijke machines en door het werken op straat, heb ik het bewustwordingsproces van de risico’s van het werk vergroot.

Begeleiden van een cultuurverandering, het bespreekbaar maken van ziekteverzuim:
Bij diverse organisaties waar ziekteverzuim als gegeven werd beschouwd dat niet te beïnvloeden is, heb ik een cultuuromslag gerealiseerd, waarin ziekteverzuim bespreekbaar werd gemaakt.

Bevorderen van de eigen regie over het ziekteverzuim:
Ik heb verschillende organisaties begeleid bij de omslag naar meer eigen regie over het ziekteverzuim. In de oude situatie werden de zieke medewerkers standaard in de tweede week van ziekte opgeroepen bij de bedrijfsarts. In de nieuwe situatie bepaalt de werkgever (zo nodig in samenspraak met de medewerker), of een bezoek aan de bedrijfsarts noodzakelijk is. Ook vraagt de werkgever vooraf aan de bedrijfsarts waarover hij/zij geadviseerd wil worden. Dergelijke doelstellingen werden bereikt door middel van een door mij geïntroduceerd groeimodel, waarin het bedrijf leerde met deze verantwoordelijkheid om te gaan.

Bevorderen van een cultuur waarin men elkaar leert aanspreken op gedrag:
In een aantal organisaties waaraan ik geadviseerd heb, werd het belang van een goede sfeer en een goede relatie met collega’s sterk benadrukt. De keerzijde hiervan was dat kleine irritaties vaak werden opgekropt, met als gevolg dat dit uiteindelijk kon uitmonden in een conflict. Om escalaties te voorkomen heb ik diverse organisaties begeleid in het aanspreken op elkaars gedrag, op zo’n een manier dat de ander niet onnodig werd gekwetst. Ik heb over dit onderwerp diverse workshops gegeven.

Motivatie bij organisatieverandering:
Bezuiniging en inkrimping hebben doorgaans een negatieve invloed op de sfeer en de motivatie onder het personeel. Toch is het in moeilijke tijden juist belangrijk dat iedereen gemotiveerd aan de slag gaat. Samen met de directie van een stichting, die te maken had met het ontslag van een groot deel van het personeel, ben ik een traject ingegaan om de medewerkers die in dienst bleven zo goed mogelijk betrokken en gemotiveerd te houden. Het resultaat was dat een groot deel van de medewerkers enthousiast werd voor de nieuwe doelstellingen waar aan gewerkt werd.

Comments are closed.