06 – 21 39 74 42 info@humanresults.nl

Human Results gaat verder dan Human Resourcesmanagement alleen:

Human Results kijkt naar hoe medewerkers binnen organisaties (beter) samenwerken!

gaat verder dan HR alleen

Human Results kijkt naar hoe medewerkers binnen organisaties (beter) samenwerken. Van een goede samenwerking is alleen sprake wanneer medewerkers onderling op een prettige en professionele manier met elkaar omgaan. Ook het voorkomen van uitval door ziekteverzuim hoort daarbij: het is een belangrijke voorwaarde om een gezonde basis te leggen waarop samenwerking kan plaatsvinden.

Ieder mens is uniek

een goede samenwerking is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend: Human Results kijkt ook naar het individu. Elk mens heeft immers haar eigen talenten, kennis, ervaring, wensen en ambities; eigenaardigheden en tekortkomingen horen daar ook bij. Human Results helpt bij het samenwerken in organisaties: soms door zaken bespreekbaar te maken, soms door conflicten op te lossen. Maar altijd door vertrouwen te geven. Human Results heeft veel kennis van en affiniteit met de intermenselijke communicatie. Human Results is dus eigenlijk HR+.

Gecertificeerd vertrouwenspersoon

Oprichtster Miriam Smit is geregistreerd als gecertificeerd vertrouwenspersoon bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Miriams hart ligt bij het verbeteren van onderlinge communicatie, in haar werk als vertrouwenspersoon, coach, of mediator. Daarnaast zijn het borgen van integriteit en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim zaken die haar veel energie geven. Human Results is echter breder dan de ervaring, kennis en kunde van Miriam: er wordt samengewerkt met diverse specialisten op HR-deelgebieden.

Wie is Miriam Smit

Human Results is opgericht door Miriam Smit: afgestudeerd in de arbeids- en organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Bij het Sioo behaalde ze een master op het gebied van “Work en Organisation”. Na haar studie heeft Miriam enkele jaren gewerkt in het P&O-vak; vervolgens was ze dertien jaar werkzaam als arbeids- en organisatiedeskundige bij een landelijke arbodienst. In die functie heeft ze diverse trajecten begeleid die te maken hadden met verbetering van arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van personeel.

Meer over Miriam

Lees verder

In januari 2012 richtte Miriam Human Results op: met haar in loondienst opgedane ervaring en door het volgen van diverse opleidingen wist ze Human Results uit te bouwen tot een succesvol bedrijf. Naast haar rol als arbeids- en organisatiedeskundige en HR-adviseur oefent Miriam regelmatig de functie van vertrouwenspersoon, coach, mediator en casemanager verzuim uit. Ze is geregistreerd als gecertificeerd vertrouwenspersoon bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en als register casemanager verzuim geregistreerd bij de RNVC. Miriams hart ligt bij het verbeteren van de onderlinge communicatie in organisaties. Daarnaast zijn het borgen van integriteit en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim zaken die haar veel energie geven.

Expertise: Human Results richt zich naast algemeen HR-advies op 4 specifieke aandachtsvelden

Lees verder

Human Results richt zich op het samenwerken van medewerkers. Goed samenwerken kan alleen als iedereen meedoet; dat impliceert dat iedereen aanwezig moet zijn. Wanneer het ziekteverzuim hoog oploopt heeft dit onherroepelijk negatieve gevolgen voor het te behalen bedrijfsresultaat. Human Results helpt bedrijven bij het voorkomen van ziekteverzuim en geeft handvatten om het bestaande ziekteverzuim in organisaties te verminderen.

Lees verder

Niet in alle gevallen worden spanningen of conflicten onderling uitgepraat. Helaas komt het voor dat een medewerker die gepest of zelfs geïntimideerd wordt, niet in staat is zelf de situatie te verbeteren. Vaak is er sprake van schaamte voor de situatie en durft de betreffende medewerker geen hulp binnen de organisatie in te schakelen. Het gevolg is dat het intimiderende gedrag blijft bestaan, degene die pest of intimideert wordt niet gecorrigeerd, de sfeer op het werk verslechtert en het slachtoffer kan zelfs uitvallen met psychische klachten. Belangrijk genoeg dus om hier iets aan te doen. Human Results helpt hierbij.

Lees verder

Human Results verzorgt coaching trajecten voor medewerkers en managers. Als externe coach wordt er altijd een neutrale positie ingenomen, zonder dat er oordelen worden geveld. De gesprekken vinden buiten de hectiek van de organisatie plaats en hebben altijd een 100% vertrouwelijk karakter.

Lees verder

Goed je werk kunnen doen onder de juiste (Arbo)omstandigheden is heel belangrijk.
Minstens zo belangrijk is een goede werksfeer. Misschien is het zelfs belangrijker dan die goede instelbare bureaustoel. Passend werk in een goede sfeer met leuke collega’s zorgt namelijk voor optimaal werkplezier en dat voorkomt ziekteverzuim.