06 – 21 39 74 42 info@humanresults.nl

Conflicten in de werksfeer

Een goede werksfeer voorkomt verzuim

Goed je werk kunnen doen onder de juiste (arbo)omstandigheden is heel belangrijk.
Minstens zo belangrijk is een goede werksfeer. Misschien is het zelfs belangrijker dan die goede instelbare bureaustoel. Passend werk in een goede sfeer met leuke collega’s zorgt namelijk voor optimaal werkplezier en dat voorkomt ziekteverzuim.

Waar mensen samenwerken kunnen spanningen ontstaan

Niet in alle gevallen worden spanningen of conflicten onderling uitgepraat. Helaas komt het voor dat een medewerker die gepest of zelfs geïntimideerd wordt, niet in staat is zelf de situatie te verbeteren. Vaak is er sprake van schaamte voor de situatie en durft de betreffende medewerker geen hulp binnen de organisatie in te schakelen. Het gevolg is dat het intimiderende gedrag blijft bestaan, degene die pest of intimideert wordt niet gecorrigeerd, de sfeer op het werk verslechtert en het slachtoffer kan zelfs uitvallen met psychische klachten. Belangrijk genoeg dus om hier iets aan te doen. Human Results helpt hierbij met advies, workshops en trainingen.

Trainingsmogelijkheden

Human Results biedt trainingen voor zowel medewerkers als managers hoe aan te spreken op gedrag. In de training voor managers krijgen leidinggevenden handvatten hoe dit gedrag bij hun medewerkers te corrigeren. De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden.

“De training heeft een positief effect gehad op de managers. Zij hebben geleerd om in verschillende situaties doormiddel van rolspellen professioneel te handelen. Samen met eigen ervaring hebben de trainers de kennis van de managers naar een hoger niveau getild.”

–  Claire van der Zalm, HR Advisor van The Entourage Group  over de training aanspreken op gedrag  –

Conflicten in het werk zorgen voor een negatieve sfeer

Helaas zijn conflicten op de werkvloer niet te voorkomen. Niet alle mensen en persoonlijkheden gaan lekker met elkaar door één deur. Onderzoek toont aan dat er in Nederland ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. Daarnaast hebben conflicten tussen medewerkers onderling ook een negatief effect op de sfeer binnen de totale organisatie.

Human Results helpt door vroegtijdig ingrijpen bij conflicten

Genoeg redenen dus om conflicten te voorkomen. Naast advisering over arbeidsomstandigheden in brede zin, kan Human Results vooral ook hulp bieden bij conflicten. Met onze jarenlange ervaring en passende maatregelen voorkomen we verdere escalatie en helpen wij de verbetering van de negatieve werksfeer.

Elkaar aanspreken op gedrag

Het hebben van een goede werksfeer binnen een organisatie is belangrijk. Echter, soms wordt het belang van een goede onderlinge sfeer té sterk benadrukt; met als gevolg dat kleine irritaties worden opgekropt om uiteindelijk alsnog tot conflicten uit te groeien. Human Results heeft diverse organisaties begeleid in het kunnen en durven aanspreken op elkaars gedrag. Op een manier dat niemand onnodig wordt gekwetst. We hebben over dit onderwerp ook diverse workshops gegeven.