06 – 21 39 74 42 info@humanresults.nl

Vertrouwenspersoon:

voor omgangsvormen en integriteitskwesties

De kenmerken van de vertrouwenspersonen die voor Human Results werken zijn:

 

  • Ze zijn extern, dus per definitie onafhankelijk.

  • Er is een hoge mate van deskundigheid.

  • Alle vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

  • Door het deskundig netwerk is er altijd vervanging bij afwezigheid.

  • Een vertrouwenspersoon van Human Results is altijd goed bereikbaar.

Ervaringen van een klant

De Tussenvoorziening werkt al geruime tijd samen met Miriam Smit van Human Results. Miriam vervult de rol van de externe vertrouwenspersoon en stemt haar taak af met de interne vertrouwenspersoon van de organisatie. Onze ervaring is dat het erg nuttig is om samen te werken met Miriam omdat in sommige situaties medewerkers liever hun verhaal kwijt willen aan een vertrouwenspersoon die niet werkzaam is bij de organisatie. Bovendien is Miriam een belangrijke sparringpartner voor de interne vertrouwenspersoon. Minimaal éénmaal per jaar doen de vertrouwenspersonen verslag van hun bevindingen en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en management van de Tussenvoorziening. Onze ervaring is dat de senioriteit en deskundigheid van Miriam eraan bijdragen dat medewerkers zich gesteund voelen om vertrouwelijke zaken bespreekbaar te maken.

 

–  Sonja Appelman, Hoofd P&O – Stichting de Tussenvoorziening  –

Spanningen op de werkvloer samen oplossen

Advies, ondersteuning en begeleiding bij ongewenste omgangsvormen

Human Results kan als vertrouwenspersoon steun bieden aan medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen op het werk. Voorbeelden hiervan zijn pestgedrag, intimidatie, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

Naast het bieden van een luisterend oor, biedt Human Results oplossingen om de vervelende situatie te veranderen. Een gesprek aangaan met een vertrouwenspersoon voelt voor medewerkers veilig: een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en legt de medewerker geen verplichtingen op. Een professionele externe vertrouwenspersoon heeft een 100% onafhankelijkere positie en
biedt meer veiligheid en vertrouwen dan een collega binnen de organisatie.

Human Results helpt bij integriteitskwesties en beleid

Organisaties met meer dan 50 medewerkers zijn verplicht beleid te hebben om misstanden op het werk te voorkomen en te melden.

Voor een goed klokkenluidersbeleid is een vertrouwenspersoon integriteit onmisbaar. Doordat medewerkers (het vermoeden van) misstanden kunnen melden bij een vertrouwenspersoon integriteit, kan grotere schade in de organisatie worden voorkomen. Human Results werkt met goed opgeleide en gecertificeerde vertrouwenspersonen op het gebied van integriteit. Naast het opvangen en begeleiden van melders, kan Human Results ook adviseren bij het opzetten van een goed werkend integriteitssysteem in de organisatie.

Medewerkers zitten weer lekker in hun vel

Ingewikkelde kwesties, waarbij de emoties vaak hoog oplopen, kunnen vaak op een verrassend eenvoudige manier worden opgelost; dat is het mooie van het vertrouwenspersoonswerk. Een gesprek met een vertrouwenspersoon maakt de situatie vaak behapbaar en daarmee de aanpak van het probleem eenvoudiger. Het resultaat is in veel gevallen dat medewerkers snel weer lekker in hun vel zitten.

Wij geven ondersteuning aan leidinggevenden

Naast de hulp aan medewerkers, kan een vertrouwenspersoon ook door leidinggevenden worden geconsulteerd. Human Results helpt bij vragen over het aanpakken van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Het kan daarbij gaan over concrete situaties: hoe begeleid ik mijn medewerker, hoe verloopt de procedure
nu verder, enzovoort? Het kan ook gaan over meer inhoudelijke situaties, over visie, of over emoties die hierbij komen kijken.

Soms heeft een leidinggevende slechts behoefte aan een second opinion: “doe ik het zo goed?” Tot slot kan de vertrouwenspersoon op aanvraag voorlichting geven over het omgaan met ongewenst gedrag. De precieze inhoud wordt in overleg vastgesteld. 

De onafhankelijke, gecertificeerde vertrouwenspersonen van Human Results

Miriam Smit, oprichter van Human Results, is gecertificeerd vertrouwenspersoon, zowel voor omgangsvormen als integriteitskwesties. Ze is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Organisaties kunnen bij Human Results, met Miriam, een abonnement nemen op een externe vertrouwenspersoon. Binnen Human Results werkt Miriam samen met een netwerk van gecertificeerde vertrouwenspersonen; zo is er altijd een vertrouwenspersoon beschikbaar.

"Miriam is al jaren als externe vertrouwenspersoon aan ons scholen verbonden en vervult haar rol met een grote mate van objectiviteit en professionaliteit"

–  Dick Looyé, rector-bestuurder SOOSVOH  –
(Stichting Open Oecumenische Scholen Voortgezet Onderwijs Houten)

“De Stichting Wonen en Zorg Purmerend maakt al jaren gebruik van de diensten van Human Results voor de functie van externe vertrouwenspersoon. Daar zijn wij zeer tevreden over. Onze vertrouwenspersoon Miriam Smit is goed benaderbaar en de medewerkers zijn tevreden over de dienstverlening.”

–  Wim van ’t Veer, directeur-bestuurder  –